Förvärv

Förvärv

ACTE Solutions AB har förvärvat CAPAX Instruments Embeddedverksamhet.

ACTE Solutions AB har den 4 februari 2011 förvärvat CAPAX Instruments Embeddedverksamhet med tillhörande personal. Verksamheten kommer att drivas vidare inom ACTE Solutions AB.
Capax expertis inom bla. industridatorer, kundanpassade lösningar och pekskärmar kommer att komplettera Acte Solutions nuvarande verksamhet och satsning inom området Embedded mycket väl.

De båda företagens samlade kompetens och produktutbud kommer att skapa en gemensam och mycket slagkraftig plattform. Med detta kommer vi gemensamt att kunna erbjuda våra kunder allt från komponenter till färdiga lösningar.

Vi är helt övertygade om att dessa samlade krafter och den tekniska kompetensen kommer att kunna hjälpa våra kunder på en marknad som drivs av allt snabbare ”time-to-market” och fokus på den egna kärnkompetensen.

Lars Öberg
VD